Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

8. Dumblių, augančių ant medžių žievės, tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min., jeigu tyrimui pasiruošiama iš anksto.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 3.3. Susieti evoliucijos procesą su organizmų prisitaikymu prie aplinkos sąlygų.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; <...> atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Dumbliai žinomi kaip vandens telkinių gyventojai. Tačiau yra dumblių, kurie prisitaikė gyventi sausumoje – ant medžių žievės, akmenų ir kitų objektų. Kaip dumbliai prisitaikė gyventi sausumoje, supami oro?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Remiantis Dumblių, augančių ant medžių žievės, atpažinimo raktu išmokyti mokinius pažinti ant medžių žievės augančius dumblius. 2. Taikant dumblių, augančių ant medžių žievės, pavyzdį paaiškinti organizmų prisitaikymą išgyventi tam tikroje aplinkoje.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės*, indai vandeniui, preparavimo įrankių rinkinys*, mikroskopai*, objektiniai ir dengiamieji stikleliai*, popierinės servetėlės, popieriniai vokai žievės pavyzdžiams sudėti, medžių žievių su žalia ir ruda apnaša, surinktų nuo įvairių medžių tiriamoje vietovėje, rinkinys.