Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

80. Paprasčiausių elektros grandinių tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 6 klasė, gamta ir žmogus. 7 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.5. Apibūdinti ir tirti paprasčiausias elektros grandines (5–6 kl.). 9.5. Žinias apie elektros krūvių sąveiką taikyti nagrinėjant paprasčiausias elektros grandines (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.1. <...> Atpažįsta tikrovės elektrinius reiškinius artimojoje aplinkoje. <...>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Buityje naudojame daug elektrinių prietaisų. Mokame valdyti elektros srovės tekėjimo trukmę. Tam dažniausiai pakanka įjungti arba išjungti elektros jungiklį. Kaip veikia paprasčiausias šviestuvėlis?
Mokytojo veiklos siekiniai Organizuoti veiklą, kurios metu mokiniai išmoktų praktiškai jungti elektros grandines, braižyti jų schemas, skirtų elektros laidininkus nuo izoliatorių.
Veiklos priemonės Mokomieji elektronikos rinkiniai*, trintukas, raktas, moneta, popierius (ar kiti daiktai).