Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

81. Energijos virsmai elektros grandinėje

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasė, gamta ir žmogus. 7–8 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.2. Paaiškinti dažniausiai pasitaikančius energijos virsmus (5–6 kl.). 9.5. Žinias apie elektros krūvių sąveiką taikyti nagrinėjant paprasčiausias elektros grandines (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Energija labai svarbi ne tik žmogui, bet ir elektriniams prietaisams. Elektriniai prietaisai elektros energiją verčia kitos rūšies energija, reikalingą žmogui. Kokią energiją galima gauti naudojant elektros energiją?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai jungti elektros grandines, nurodyti, kokie energijos virsmai vyksta elektros grandinėje.
Veiklos priemonės Mokomieji elektronikos rinkiniai*: lemputė L1* ir L2, jungikliai S1* ir S2*, du srovės šaltiniai B1*, penkios jungtys -2*, dvi jungtys -3*, viena jungtis -4*, viena jungtis -1*, elektros variklis M1*, uždedamas ant elektros variklio malūnėlis*, sirenos mikroschema U2*, popieriaus lapas.