Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

82. Vandens detektorius

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasė, gamta ir žmogus. 7–8 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.5. Apibūdinti ir tirti paprasčiausias elektros grandines (5–6 kl.). 9.5. Žinias apie elektros krūvių sąveiką taikyti nagrinėjant paprasčiausias elektros grandines (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.2. . <…> Atpažįsta tikrovės elektrinius reiškinius artimojoje aplinkoje. <…>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Pramonės įmonėse panaudotas vanduo, prieš pašalinant jį į upes, yra tikrinamas. Jeigu vanduo užterštas, tai prieš išleidžiant vandenį į telkinius, būtina jį išvalyti. Kaip nustatoma, ar vanduo švarus, ar jame nėra druskų?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai jungti elektros grandines, braižyti jų schemas, skirti elektros laidininkus nuo izoliatorių.
Veiklos priemonės Snap rinkiniai*: šviesos diodas D1*, varža R2 (1k Ω) *, varža R3 (5,1k Ω) *, varža R4 (10k Ω) *, jungiklis S1*, du srovės šaltiniai B1*, jungtis 6*, dvi jungtys -2*, viena jungtis -4*, atviros jungtys*; 5 indai, distiliuotas vanduo, vanduo iš čiaupo, cukraus tirpalas, druskos tirpalas, acto tirpalas, druska, servetėlės.