Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

86. Kondensatorius elektros grandinėje

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 84-90 aprašų PADALOMOJI MEDŽIAGA. Elektronikos elementai elektros grandinėse Atsisiųsti
 84-90 aprašų SURINKTŲ GRANDINIŲ PAVYZDŽIAI. Elektronikos elementai elektros grandinėse Atsisiųsti
 84-93 aprašų priedai (1) Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, technologijos.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos. 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Elektros grandinę paprastai sudaro ne vienas, o daug įvairios paskirties elementų – elektros imtuvų (pvz., lempučių, šviesos diodų, rezistorių), vartojančių elektros energiją, jungiamųjų laidų, matavimo ir valdymo prietaisų. Vienas jų yra kondensatorius. Kokia kondensatorius paskirtis elektros grandinėje?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: suprasti ir paaiškinti elektros grandinės principinę schemą, ją surinkti ant maketavimo plokštės; praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie elektronikos elementų – diodo ir kondensatoriaus – taikymą elektros grandinėje.
Veiklos priemonės Maketavimo plokštė*, jungiamieji laidai*, jungtis elementui 6F22 9V*, elektrolitinis kondensatorius 4700 µ (1 vnt.)*, diodas 1N4001 (1 vnt.)*, rezistoriai 470 Ω (2 vnt.)*, šviesos diodai 5 mm (2 vnt.)*, elementas 6F22 9V.