Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

88. NPN tranzistoriaus panaudojimas elektros grandinėje - LED švyturėlis

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 84-90 aprašų PADALOMOJI MEDŽIAGA. Elektronikos elementai elektros grandinėse Atsisiųsti
 84-90 aprašų SURINKTŲ GRANDINIŲ PAVYZDŽIAI. Elektronikos elementai elektros grandinėse Atsisiųsti
 84-93 aprašų priedai (1) Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, technologijos.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos. 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Elektros grandinę paprastai sudaro ne vienas, o daug įvairios paskirties elementų. Vienas jų – tranzistorius. Tai puslaidininkinis prietaisas, dažniausiai elektros grandinėje naudojamas elektriniams signalams perjungti ar sustiprinti. Be šio prietaiso negalima įsivaizduoti šiuolaikinės technikos; vien kompiuterio „Pentium Pro“ mikroprocesoriuje jų yra per 7 milijonus. Kaip tranzistoriumi galima valdyti šviesos diodus grandinėje?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: suprasti ir paaiškinti elektros grandinės principinę schemą, ją surinkti ant maketavimo plokštės; praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie elektronikos elementų – tranzistorių, kondensatorių, rezistorių ir šviesos diodų – taikymą elektros grandinėje.
Veiklos priemonės Maketavimo plokštė*, jungiamieji laidai*, jungtis elementui 6F22 9V*; rezistoriai R1, R4 = 470 Ω (2 vnt.)* ir R2, R3 = 15 kΩ (2 vnt.)*; šviesos diodai 5 mm (2 vnt.)*; elektrolitiniai kondensatoriai C1, C2 = 47 µ (2 vnt.)* ir papildomai – 1 µ (1 vnt.)* ir 100 µ (1 vnt.)*, NPN tranzistoriai (2 vnt.)*, elementas 6F22 9V.