Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

89. NPN tranzistoriaus panaudojimas elektros grandinėje - tamsos jutiklis

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 84-90 aprašų PADALOMOJI MEDŽIAGA. Elektronikos elementai elektros grandinėse Atsisiųsti
 84-90 aprašų SURINKTŲ GRANDINIŲ PAVYZDŽIAI. Elektronikos elementai elektros grandinėse Atsisiųsti
 84-93 aprašų priedai (1) Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, technologijos.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos. 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Įvairūs elektroniniai prietaisai ne tik atlieka mums įprastas funkcijas, pvz., groja muziką, šviečia ar žybsi, tačiau ir reaguoja į artimąją aplinką. Esate pastebėję, kai priėjus prie parduotuvės durų jos staiga, it pamojus burtų lazdele, atsidaro ar pasisuka, ar vakarėjant gatvėse įsižiebia šviesos, ar vakare įėjus į laiptinę, ar priartėjus prie namo – užsidega šviesa. Visa tai vyksta veikiant įvairiems jutikliams. Vieni jų reaguoja į judesį, kiti – į šviesą ar į tamsą ir panašiai. Patyrinėsime paprasčiausio jutiklio – fotorezistoriaus – funkcijas elektros grandinėse. Kaip naudojant fotorezistorių ir tranzistorių sukurti paprasčiausią šviesai jautrų – tamsos – jutiklį?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: suprasti ir paaiškinti elektros grandinės principinę schemą, ją surinkti ant maketavimo plokštės; praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie elektronikos elementų – fotorezistoriaus ir tranzistoriaus – taikymą elektros grandinėje.
Veiklos priemonės Maketavimo plokštė*, jungiamieji laidai*, jungtis elementui 6F22 9V*; rezistoriai R1 = 220 Ω (1 vnt.)* ir R2 = 1 kΩ (1 vnt.)*; potenciometras P = 50 kΩ (1 vnt.)*; šviesos diodai 5 mm LED1 ir LED2 (2 vnt.)*; fotorezistorius LDR1 (1 vnt.)*; NPN tranzistorius (1 vnt.)*, elementas 6F22 9V.