Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

90. Integrinio grandyno NE555 panaudojimas elektros grandinėje - LED žybsiukas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 84-90 aprašų PADALOMOJI MEDŽIAGA. Elektronikos elementai elektros grandinėse Atsisiųsti
 84-90 aprašų SURINKTŲ GRANDINIŲ PAVYZDŽIAI. Elektronikos elementai elektros grandinėse Atsisiųsti
 84-93 aprašų priedai (1) Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, technologijos.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos. 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Šiuolaikiniai elektronikos prietaisai yra mažų gabaritų, kompaktiški. Kaip į juos sutelpa daugybė elektronikos elementų – rezistorių, kondensatorių, tranzistorių ir kitų, su kuriais susipažinome ankstesnėse veiklose? Tai pavyko išradus mikroschemas – integrinius grandynus, kuriuose telpa dešimtys, šimtai, tūkstančiai, net milijonai elektronikos elementų. Kaip naudodami integrinį grandyną (laikmatį), jo funkcijas, galime valdyti šviesos diodą?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: suprasti ir paaiškinti elektros grandinės principinę schemą, ją surinkti ant maketavimo plokštės; praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie elektronikos elementų – rezistorių ir šviesos diodų – taikymą elektros grandinėje.
Veiklos priemonės Maketavimo plokštė*, jungiamieji laidai*, jungtis elementui 6F22 9V*; rezistoriai R1 = 1 kΩ (1 vnt.)*, R2 = 15 kΩ (1 vnt.)* ir R3 = 470 Ω (1 vnt.)*; šviesos diodai 5 mm (1 vnt.)*; elektrolitinis kondensatorius C1 = 47 µ (1 vnt.)*; integrinis grandynas NE555 (1 vnt.)*, elementas 6F22 9V.