Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

92. Dviejų šviesos diodų valdymas naudojant skaitmeninius išėjimus

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 91-93 aprašų PADALOMOJI MEDŽIAGA. Mikrovaldiklių elektronika Atsisiųsti
 84-93 aprašų priedai (1) Atsisiųsti
 91-93 aprašų priedai (2) Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, technologijos.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos. 1.1. Analizuoti aplinką ir procesus joje, nustatyti problemą, pateikti idėjų, kaip ją spręsti, formuluoti klausimus, kurie padėtų nustatyti problemos sprendimo sunkumus, siūlyti alternatyvių sprendimo variantų. 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Šviesos diodai plačiai naudojami elektroniniuose prietaisuose. Jie gali būti skirtingų spalvų, šviesti arba žybsėti atitinkamu periodu, ženklindami įvairias veikiančio prietaiso funkcijas. Kaip naudojantis mikrovaldikliu padaryti, kad du šviesos diodai žybsėtų reikiamu periodu?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie mikrovaldiklio naudojimą ir elektronikos elementų – rezistorių, šviesos diodų – taikymą, jungiant elektros grandines; naudotis mikrovaldikliu ir programiškai valdyti informacijos perdavimo procesus ir sąlygas elektros grandinėje – programiškai nustatyti šviesos diodo funkcijų sąlygas, jas keisti.
Veiklos priemonės Kompiuteris (nešiojamasis ar stacionarusis); rinkinio detalės*: mikrovaldiklio plokštė, mikrovaldiklio plokštės USB prijungimo laidas, maketavimo plokštė, jungiamieji laidai maketo plokštei, šviesos diodai 5 mm, rezistorius 220 Ω.