Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

93. Trys šviesos diodai - šviesoforas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 91-93 aprašų PADALOMOJI MEDŽIAGA. Mikrovaldiklių elektronika Atsisiųsti
 84-93 aprašų priedai (1) Atsisiųsti
 91-93 aprašų priedai (2) Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, technologijos.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Technologijos. 1.1. Analizuoti aplinką ir procesus joje, nustatyti problemą, pateikti idėjų, kaip ją spręsti, formuluoti klausimus, kurie padėtų nustatyti problemos sprendimo sunkumus, siūlyti alternatyvių sprendimo variantų. 3.1. Analizuoti, kaip naudojamos medžiagos buityje. 4.2. Pagal sudarytą technologinę schemą atrinkti darbo priemones, medžiagas, organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai, racionaliai gaminti gaminius, kontroliuoti technologinius procesus, sutvarkyti darbo vietą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.1.3. Paaiškina buitinių elektros prietaisų svarbą gyvenimo kokybei ir geba juos rūšiuoti pagal paskirtį, naudojamą elektrinę galią; pagrindžia pažangių technologijų buityje reikšmę; paaiškina saugaus elgesio su elektros prietaisais principus; pasiūlo, kaip atsakingai rinktis buitinius elektros prietaisus, lyginant jų energinį efektyvumą, kad elektros naudojimas būtų tausus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Mikrokompiuteriai ir mikrovaldikliai reguliuoja daug įvairiausių automatinių procesų mūsų aplinkoje, pvz., jų valdoma šviesoforų signalų seka reguliuoja eismą sankryžose. Kaip naudojant mikrovaldiklį sukurti šviesoforo modelį, atkartoti jo signalų seką?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie mikrovaldiklio naudojimą ir elektronikos elementų – rezistorių, šviesos diodų – taikymą, jungiant elektros grandines; naudotis mikrovaldikliu ir programiškai valdyti informacijos perdavimo procesus ir sąlygas elektros grandinėje – programiškai nustatyti šviesos diodų funkcijų sąlygas, jas keisti.
Veiklos priemonės Kompiuteris (nešiojamasis ar stacionarusis), rinkinio detalės*: mikrovaldiklio plokštė, mikrovaldiklio plokštės USB prijungimo laidas, maketavimo plokštė, jungiamieji laidai maketavimo plokštei, šviesos diodai (raudonas, geltonas ir žalias), rezistorius 220 Ω (3 vnt.).