Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

1. Artimoje aplinkoje augančių medžių, krūmų ir žolių tyrimas.

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 2–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 90 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 5.5. Tyrinėti ir apibūdinti gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos, besikeičiančių metų laikų ir pan.
5.7. Stebint, tyrinėjant, gretinant atrasti pagrindinius požymius, skiriančius medžius, krūmus ir žoles. Parinkti medžių, krūmų, žolių pavyzdžių.
5.7. Iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais Lietuvos <...> gamtos įvairovę.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 2.3.1. Atpažįsta augalų ir gyvūnų prisitaikymo prie aplinkos išorinius požymius ir paaiškina, kaip šie požymiai padeda jiems išgyventi. <...>
2.3.2. Apibūdina augalus kaip maisto visiems organizmams gamintojus. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Supažindinti mokinius su artimoje aplinkoje augančiais augalais: medžiais, krūmais, žolėmis, jų dalimis ir atliekamomis funkcijomis.
2. Aptariant augalų gyvenimo trukmę, ugdyti mokinių supratimą apie augalų įvairovę ir jų prisitaikymą prie aplinkos.
Veiklos priemonės Lupa*
Plastikinė Petri lėkštelė su skyriais*
Liniuotė arba matavimo juosta*
Išmanusis telefonas, planšetė ar fotoaparatas
Rankinis skaitmeninis mikroskopas* (veiklai plėtoti)