Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

11. A. Veiklos tema Orientavimasis aplinkoje pagal kompasą ir gamtos orientyrus. A dalis

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min. kiekvienai veiklai (veiklos gali būti pasirenkamos).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 3.2. Nustatyti šiaurės, pietų, rytų ir vakarų kryptis. Orientuotis pagal Saulę, kitus gamtos objektus, kompasą.
5.6. Suvokti ir paaiškinti gyvų organizmų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę. Atrasti ir iliustruoti pavyzdžiais, kaip augalai <...> savo sandara yra prisitaikę prie gyvenimo sąlygų.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 4.2.1. <...> Pagal geografinio objekto padėtį nustato pasaulio šalių kryptis. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Išmokyti mokinius naudotis kompasu ir nustatyti pasaulio kryptis.
2. Supažindinti mokinius su artimojoje aplinkoje esančiais gamtos orientyrais ir juos ištyrinėti.
Veiklos priemonės 1. Kompasas*
2. Žiūronai*
3. Fotoaparatas arba išmanusis telefonas, arba planšetė