Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

14. Vandens būsenų kitimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min. (veiklai) (rezultatai fiksuojami po 2–3 val.).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.6. Tirti ir grupuoti kasdienėje aplinkoje esančias medžiagas pagal jų savybes.
6.7. Tinkamai pasirinkti kasdienėje aplinkoje esančius daiktus, susiejant pasirinkimą su medžiagų savybėmis.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.1. Atpažįsta, palygina ir grupuoja medžiagas pagal jų fizines savybes, skiria medžiagų būsenas.<...>
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Išmokyti skirti skystąją, kietąją ir dujinę vandens būsenas, pastebėti jų kitimus priklausomai nuo temperatūros pokyčių.
2. Išmokyti išmatuoti vandens temperatūrą, fiksuoti ir palyginti termometro rodmenis.
Veiklos priemonės 1. Karščiui atspari (borosilikatinė) stiklinė*, 600 ml, 1 vnt. (galima naudoti puodą*)
2. Elektrinė viryklė*
3. Žema stiklinė, 250 ml*
4. Termometras skysčiams*
5. Skaitmeninis termometras*
6. Šaldiklis*
7. Plastikinė vienkartinė stiklinė
8. Žymeklis
9. Laikrodis
10. Aliuminio folija arba puodo dangtis*
11. Virtuvinės karščiui atsparios pirštinės
Medžiagos: vanduo, ledo kubeliai, sniegas.