Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

15. Sėklų tyrimai

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 2–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min. (A dalis).
Apie 1–2 savaites (B dalis).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 5.5. Tyrinėti ir apibūdinti gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos, besikeičiančių metų laikų ir pan.
5.9. Stebėti, pažinti ir nusakyti namuose auginamų augalų poreikius <...>.
5.6. Suvokti ir paaiškinti gyvų organizmų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę. Atrasti ir iliustruoti pavyzdžiais, kaip augalai <...> savo kūno sandara yra prisitaikę prie gyvenimo sąlygų.
Pastaba. Pabraukti gebėjimų aprašymai skirti 2 klasės mokinių gebėjimams ugdyti, nepabraukti – 3–4 klasių.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 2.1.1. Apibūdina gyvų organizmų bendruosius požymius: kvėpavimą, maitinimąsi, augimą, judėjimą, dauginimąsi. <...>
2.3.1. Atpažįsta augalų <...> prisitaikymo prie aplinkos išorinius požymius ir paaiškina, kaip šie požymiai padeda jiems išgyventi. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Supažindinti mokinius su sėkla, jos sandara, būtinomis sąlygomis jai dygti.
2. Ugdyti supratimą, kad sėkla yra žiedinių augalų dauginimosi organas ir iš jos išauga tik tos rūšies augalas, kuris ją subrandino.
Veiklos priemonės 1. Lupa*
2. Rankinis skaitmeninis mikroskopas*
3. Petri lėkštelės su skyriais*
4. Petri lėkštelės*
5. Preparavimo rinkinys*
6. Žemos stiklinės 250 ml*
7. Termometras (oro temperatūrai matuoti)*
8. Pastero pipetė*
9. Pupelių, javų ir kitų pasirinktų augalų sėklos
10. Popierinis rankšluostis arba vatos gabalas
11. Žymeklis
Medžiagos: vanduo.