Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

16. Kietų medžiagų atskyrimas iš mišinio filtruojant

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.6. Tirti ir grupuoti kasdienėje aplinkoje esančias medžiagas pagal jų savybes.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.2. Atpažįsta buityje sutinkamus medžiagų mišinių pavyzdžius ir paaiškina, kaip gali būti atskirtos sumaišytos medžiagos. Pateikia medžiagų, kurios tirpsta ar netirpsta, <...> pavyzdžių <...>.
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Išmokyti mokinius pasigaminti paprasčiausią mišinį ir nustatyti, kurios medžiagos tirpsta vandenyje, kurios netirpsta.
2. Išmokyti savarankiškai filtravimo būdu atskirti netirpias mišinio medžiagas.
Veiklos priemonės 1. Erlenmejerio kolba*
2. Piltuvėlis (bet kurio dydžio)*
3. Filtravimo popierius*
4. Matavimo indas su rankena*
5. Uždaromas indelis (100–150 ml)
6. Šaukštelis
Medžiagos: vanduo, smėlis, juodžemis ar durpės, žvyras, akmenys ir kt.