Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

19. Medžiagų savybių tyrimas B dalis. Medžiagų grupavimas į lengvas ir sunkias

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 1–2 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 20 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.6. Paaiškinti, kuo skiriasi viena nuo kitos kasdienėje aplinkoje esančios medžiagos. Grupuoti įvairias medžiagas, išskiriant svarbiausius medžiagų požymius.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.1. Atpažįsta, palygina ir grupuoja medžiagas pagal jų fizines savybes, skiria medžiagų būsenas. Susieja medžiagų panaudojimą kasdieniame gyvenime su jų savybėmis. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai Padėti suprasti, kad medžiagas grupuoti į lengvas ir sunkias galima ne tik jas sveriant, bet ir merkiant į vandenį.
Veiklos priemonės 1. Vonelė 3 l*
2. Cilindras, 2000 ml*
3. Chronometras*
4. Virtuvinės elektroninės svarstyklės
5. Liniuotė
6. Įvairūs smulkūs daiktai iš plastiko, metalo, medienos, stiklo, gumos, popieriaus ir gamtinė medžiaga (akmuo, kankorėžis, sėkla ir pan.).
Medžiagos: vanduo