Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2. Atstumo matavimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Ne mažiau kaip 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 5.1. Atliekant paprastus tyrimus, vartoti pagrindinius ilgio, <...> bei laiko vienetų pavadinimus, naudotis paprasčiausiais buitiniais matavimo prietaisais.
6.1. Naudojantis pateiktais ar savo gautais duomenimis, apskaičiuoti nueitą kelią, laiką ir greitį.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei <...> Pasirenka priemones ir prietaisus, <...> nurodo ar palygina priemonių ir prietaisų rodmenis, apibendrina rezultatus, daro išvadas. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Mokyti naudotis ilgio matavimo priemonėmis ir supažindinti su jų naudojimu gyvenime (statybose, tiesiant kelius, matuojant sportinių varžybų trasos ilgį ir kt.).
2. Ugdyti mokinių erdvinį mąstymą ir padėti suvokti atstumą tarp objektų.
Veiklos priemonės Atstumo matavimo ratukas*
Matavimo juosta*
Matavimo ruletė*
Chronometras*