Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

20. Paprasčiausių elektros grandinių tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.3. Parinkti paprastų energijos perdavimo grandinių pavyzdžių (baterija – elektros lemputė, <...>).
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.2.2. Nurodo pagrindines elektros grandinės dalis ir jų paskirtį; paaiškina, kaip turi būti sudaryta paprasta elektros grandinė, kad ji veiktų. Nurodo, iš kokių medžiagų padaryti daiktai praleidžia elektros srovę. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Padėti mokiniams suprasti paprasčiausių elektros grandinių veikimo principą.
2. Padėti mokiniams suprasti, kurios medžiagos yra laidžios elektrai ir kaip šios jų savybės pritaikomos kasdienėse situacijose ar elektros prietaisuose.
3. Išmokyti sudaryti elektros grandinę pasirenkant reikiamas jos dalis.
Veiklos priemonės 1. Elektros grandinės rinkinys*
2. Smulkūs metaliniai daiktai (vinis, varžtas, sąvaržėlės, stalo įrankiai ir kt.), plastikiniai daiktai (kokteilinis šiaudelis, šukos, lego kaladėlė, liniuotė ir kt.), guminiai daiktai (trintukas, gumytė plaukams ir kt.), mediniai daiktai (dantų krapštukas, valgymo lazdelės, kubeliai ir kt.).