Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

22. Ką gali judantis oras ir vanduo?

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 5.3. Remiantis pavyzdžiais, paaiškinti, kaip pritaikius mokslo atradimus galima pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas <...>.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.1. Atpažįsta jėgas, kurios veikia kūnų judėjimą <...>. Palygina didesnių ir mažesnių jėgų poveikį kūnams, jų judėjimo greičiui. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai Padėti suprasti, kaip judantis oras ir tekantis vanduo gali priversti judėti kitus daiktus.
Padėti suprasti, kad vienas kūnas gali perduoti energiją kitam kūnui.
Veiklos priemonės Stovas su priedais*
Ratas su mentėmis*
Vonelė*
Žema stiklinė, 250 ml*
Lengvai judantis vežimėlis*
Šiaudelis
Balionas (2 – 3 vnt.)
Lipni juosta
Medžiagos: vanduo