Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

23. Paprastųjų mechanizmų (sverto pusiausvyros) tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas -
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 1.1.<...> Nurodo ar palygina priemonių ir prietaisų rodmenis, apibendrina rezultatus <...>.
3.3.1. <...> Palygina didesnių ir mažesnių jėgų poveikį kūnams <...>.
5.2.2. Atpažįsta ir apibūdina, palygina žmonių gyvenimo būdą skirtingais istoriniais laikotarpiais (nuo priešistorės iki naujausiųjų laikų), paaiškina šios kaitos priežastis ir padarinius, susiedamas su technikos ir mokslo pasiekimais.
Mokytojo veiklos siekiniai Padėti mokiniams suprasti sverto veikimo principą ir supažindinti, kuriose gyvenimiškose situacijose jis taikomas.
Veiklos priemonės Stovas su priedais*
Svertas su priedais*
Svareliai (50 g)*
Svareliai (100 g)*
Dinamometras (2,5 N, 5 N)*