Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

24. Kieto kūno tūrio matavimai

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.5. Tirti ir grupuoti kasdieninėje aplinkoje esančias medžiagas pagal jų savybes.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 1.1. Atpažįsta ir formuluoja klausimus, į kuriuos galima atsakyti atliekant nesudėtingus tyrimus <...>
3.1.1.Atpažįsta, palygina ir grupuoja medžiagas pagal jų fizines savybes <...>.
Mokytojo veiklos siekiniai Padėti mokiniams suprasti, kad tiriamų kūnų tūrį galima nustatyti juos panardinus į vandenį.
Padėti mokiniams išsiaiškinti, kad ir vienodo tūrio medžiagos gali skirtis tankiu, mase.
Veiklos priemonės Žema stiklinė 250 ml*, 2 vnt.
Matavimo cilindrų rinkinys*
Svareliai 50 g ir 100 g*
Vienodo tūrio, skirtingo tankio medžiagų kubeliai*
Vienodos masės, skirtingo tankio kūnų rinkinys*
Virtuvinės elektroninės svarstyklės
Stiprus siūlas
Liniuotė (apie 20 cm ilgio)
Spaustukas
Skirtingo dydžio, bet vienodos uolienos akmenukai, 2 vnt.
Medžiagos: vanduo