Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

25. Paprastųjų mechanizmų (skriemulių) veikimo tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 2.2. Palyginti žmonių gyvenimo būdą, užsiėmimus bei laisvalaikį seniau ir dabar. <...>.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.3.1. Atpažįsta jėgas, kurios veikia kūnų judėjimą <...>. Palygina didesnių ir mažesnių jėgų poveikį kūnams, jų judėjimo greičiui. <...>.
5.2.2. Atpažįsta ar apibūdina, palygina žmonių gyvenimo būdą skirtingais istoriniais laikotarpiais (nuo priešistorės iki naujausiųjų laikų), paaiškina šios kaitos priežastis ir padarinius, susiedamas su technikos ir mokslo pasiekimais.
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Padėti mokiniams išbandyti vieną iš didesnių žmonijos išradimų – paprastąjį mechanizmą – skriemulį.
2. Padėti mokiniams suprasti, kaip skriemuliai palengvina žmonių darbą ir kur jie naudojami.
Veiklos priemonės Krovinių kėlimui skirtas skriemulių rinkinys*
Laboratorinis stovas*
Svertas su laikikliais*
Dinamometras 2,5 N*
Dinamometras 5 N*
Svareliai 100 g*
Du 500 ml (ar kitokie) buteliai su skylutėmis dangteliuose
Medžiagos: vanduo