Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

27. Šviesos sklidimo tyrimai

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Kiekvienai veiklai skiriama apie 15 min. (veiklos atsirenkamos pagal pamokos turinį).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.7. Tinkamai pasirinkti kasdienėje aplinkoje esančius daiktus, susiejant pasirinkimą su medžiagų savybėmis. Pateikiant pavyzdžių susieti medžiagų savybes su jų panaudojimo sritimi.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.1. Atpažįsta, palygina ir grupuoja medžiagas pagal jų fizines savybes <...>. Susieja medžiagų panaudojimą kasdieniame gyvenime su jų savybėmis. <...>.
3.2.2. <...> Nurodo natūralius ir dirbtinius šviesos šaltinius. Paaiškina, kokiomis sąlygomis matomas šviesos atspindys, daikto šešėlis, juos pavaizduoja.
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Padėti mokiniams susipažinti su kai kurių kasdieniame gyvenime naudojamų optinių prietaisų (mikroskopo, projektoriaus) veikimo principais.
2. Padėti išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis susidaro šviesos atspindys, daikto šešėlis, šviesos spindulio lūžis.
Veiklos priemonės 1. Optikos rinkinys*
Medžiagos: vanduo, augalo lapas.