Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

8. Naujos medžiagos susidarymo kintant medžiagų būsenoms tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 1–2 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Ne mažiau kaip 20 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.6. Paaiškinti, kuo skiriasi viena nuo kitos kasdienėje aplinkoje esančios medžiagos.
Grupuoti įvairias medžiagas, išskiriant svarbiausius medžiagų požymius.
6.7. Nurodyti, kad, dirbant su medžiagomis, gali keistis jų savybės.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.1. Atpažįsta, palygina ir grupuoja medžiagas pagal jų fizines savybes, skiria medžiagų būsenas.
3.1.2. Atpažįsta buityje sutinkamus medžiagų mišinių pavyzdžius <...>. Pateikia medžiagų, kurios tirpsta ar netirpsta, <...> pavyzdžių; paaiškina, kaip pagreitinti medžiagų tirpimą. Nurodo grįžtamus ir negrįžtamus kasdieniame gyvenime naudojamų medžiagų pasikeitimus. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai Mokyti mokinius pažinti ir apibūdinti buityje naudojamas įvairias medžiagas ir iš jų pagaminti mišinį – naują medžiagą.
Veiklos priemonės 1. Elektrinė viryklė*
2. Puodas*
3. Matavimo indas su rankena*, 1 000 ml
4. Medinė mentelė
5. Šaukštas
6. Kepimo popieriaus lakštas
Medžiagos: cukrus (5 šaukštai – apie 100 g), sviestas (apie 70 g), vanduo (30 ml).