Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

9. Medžiagų tirpimo pagreitinimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.6. Tirti ir grupuoti kasdienėje aplinkoje esančias medžiagas pagal jų savybes.
6.8. Paaiškinti, kaip ir kodėl keičiasi medžiagų savybės.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.1. Atpažįsta, palygina ir grupuoja medžiagas pagal jų fizines savybes.
3.1.2. Pateikia medžiagų, kurios tirpsta ar netirpsta, <...> pavyzdžių; paaiškina, kaip pagreitinti medžiagų tirpimą.
Mokytojo veiklos siekiniai Padėti suprasti, kad maišant ir kaitinant galima pagreitinti cukraus ir valgomosios druskos tirpimą.
Veiklos priemonės 1. Erlenmejerio (plačiadugnė) kolba*, 3 vnt.
2. Matavimo indas su rankena*, 1000 ml
3. Spiritinė lemputė*, 1 vnt.
4. Trikojis*, 1 vnt.
5. Tinklelis*, 1 vnt.
6. Padėklas*, 1vnt.
7. Maišymo lazdelė*, 1 vnt.
8. Chronometras*
9. Šaukštas, 1 vnt.
10. Flomasteris
11. Degtukai
Medžiagos: vanduo (300 ml), smulki valgomoji druska (90 g) arba cukrus (90 g).