Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

53. Pilnavidurio cilindro tūrio nustatymas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.4. <...> Eksperimentiškai išmatuoti medžiagos tūrį.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.1. <...> Apibūdina medžiagų fizines ir chemines savybes <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Ne visada pasirinkto daikto tūrį galime apskaičiuoti remdamiesi matematikos pamokose sužinotomis formulėmis. Kūno tūrį galima išmatuoti nežinant tūrio skaičiavimo formulių, neturint liniuotės. Kaip išmatuoti to paties kūno tūrį, jei neturime liniuotės, nežinome tūrio skaičiavimo formulių?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie kūno tūrį; pereiti nuo dalintinių ir kartotinių matavimo vienetų prie pagrindinių sisteminių matavimo vienetų; suplanuoti tyrimą.
Veiklos priemonės Stiklinė, vanduo, cilindro formos kūnas (tinka ir kubas iš įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinio*), matavimo cilindras (menzūra)*, mažo skersmens matavimo cilindras, plokščias indas, siūlai, liniuotė, servetėlės.