Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

24. Šulinių aplinkos ir vandens kokybės tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Integruotas gamtos mokslų ir geografijos tyrimas, kurį rekomenduojama atlikti Gamtos tyrimų savaitės metu. Tyrimas atliekamas keliais etapais, kiekvieno trukmė – apie 80 minučių.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Biologija Gamta ir žmogus:
4.3. Remiantis pavyzdžiais paaiškinti taršos poveikį gamtai ir nurodyti, kaip galima mažinti taršą.
Biologija:
4.3. <...> Tyrinėti aplinkos būklę, prisidėti prie jos išsaugojimo.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.2.1.3. Paaiškina vandens vartojimo buityje svarbą, taršos neišvengiamumą užtikrinant gyvenimo kokybę ir sveikatą; aiškina buitinio vandens taršos pobūdį ir žino pagrindines teršiančias medžiagas; pagrindžia tausaus vandens vartojimo namuose ir taršos prevencijos būtinybę; renkasi <...> tausoti vandenį ir saugoti jį nuo pavojingos taršos.
8.2.2.1. Paaiškina geriamojo vandens kokybės svarbą sveikatai ir gyvenimo kokybei. Žino ,,saugaus“ ir ,,sveiko“ geriamojo vandens skirtumus. <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie SAM gyventojams pateikė tokią informaciją apie vandens vartojimą: „Lietuva turi dideles gėlo požeminio vandens atsargas. Miestuose, daugiabučiuose, vanduo tiekiamas centralizuotai, jo kokybė nuolat kontroliuojama. Deja, ketvirtadalis mūsų šalies gyventojų, dažniausiai vienkiemių sodybose, kaimo gyvenvietėse, miestų pakraščiuose bei sodų bendrijose maistui, higienos reikmėms, gyvuliams girdyti vartoja individualių gręžinių ir šachtinių šulinių vandenį. Šulinio vandens tarša dažnai plika akimi nematoma ir niekaip nejaučiama, tačiau vis dėlto yra. Jo tikrąją kokybę gali atskleisti tik laboratoriniai tyrimai. Daugeliui atrodo, kad nuosavame šulinyje turi būti geras vanduo, tačiau ne visada taip yra. Vanduo sudaro 60–70 proc. suaugusio žmogaus kūno masės. Per savo gyvenimą žmogus išgeria apie 70 tonų vandens. Geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus, bet, jei jis užterštas, gali tapti įvairių ligų priežastimi.“ (http://www.nvspl.lt/popup2.php?m_news_id=142&tmpl_name=m_news_print_form) Ar visų šulinių vanduo tinkamas gerti?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Išmokyti tirti vandens kokybę naudojant įvairius metodus.
2. Aptarti šulinių aplinkos ir jų vandens kokybės sąsajas, vandenyje esančių teršalų poveikį žmogaus organizmui, supažindinti su šulinių aplinkos apsaugos priemonėmis ir vandens kokybės gerinimo būdais.
Veiklos priemonės Cheminės stiklinės*, stiklinė lazdelė, termometras*, pH juostelių ritinys*, skaitmeninis vandens kietumo matuoklis*, vandens parametrų tyrimo (indikatorinių) juostelių rinkinys (viena juostelė tinka 6 vandens analitėms nustatyti)*, fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkinys*, matavimo metras, 1 litro talpos stiklainis, popierinė servetėlė, plastikiniai mėgintuvėliai*, vandens mėginiai iš įvairių šulinių.