Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

44. Vandens distiliavimas ir elektrolizė

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė 20 min. – pasiruošti. Apie 50 min. – veiklai.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 6.1. <...> Apibūdinti cheminę reakciją, siejant ją su medžiagų kiekybinės ir kokybinės sudėties bei sandaros kitimais.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.2. Saugiai savo ir aplinkos atžvilgiu tiria paprasčiausias chemines reakcijas, įvardija reakcijos požymius, žino reakcijos tipus <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Distiliuojant vandenį jis virsta garais, o atvėsę garai kondensuojasi. Kinta tik agregatinė būsena, o cheminės savybės, pavyzdžiui, rūgštingumas (pH), nepakinta. Leidžiant per vandenį elektros srovę, taip pat susidaro dujų. Tai vandenilis ir deguonis, tačiau jos pasižymi kitomis savybėmis negu vanduo. Kaip įrodyti, kad per vandenį leidžiant elektros srovę įvyksta cheminis kitimas?
Mokytojo veiklos siekiniai Išugdyti mokinių gebėjimus: surinkti distiliavimo prietaisą; saugiai atlikti elektrolizę; atpažinti cheminės reakcijos požymius; nustatyti tirpalo pH indikatoriumi ar pH jutikliu.
Veiklos priemonės Mobiliojo telefono kroviklis, sąvaržėlės, kartono gabaliukas, mėgintuvėliai*, pH jutiklis⃰ arba pH juostelių ritinys*, arba lakmuso tirpalas, Viurco kolba, kūginė kolba, tiesusis šaldytuvas, kaitinimo plytelė* arba spiritinė lemputė, termometras*, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas su gnybtais)*, tinklelis virš degiklio*, guminės žarnelės, stiklinis lenktas vamzdelis, cheminė stiklinė*, lipni juostelė.