Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

69. Neskaidraus kūno šešėlio tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–8 klasė, fizika.
Numatoma veiklos trukmė Apytiksliai 60 min. (arba 3 veiklos po 20 min.).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.12. Apibūdinti regos svarbą ir pagrįsti matavimų būtinumą pažįstant aplinką (5–6 kl.). 9.12. Apibūdinti šviesos reiškinius (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.4. Paaiškina elektromagnetinių bangų kilmę ir pagrindines savybes. <...>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Dažnai vakare einant apšviesta vieta paskui arba priekyje jūsų slenka šešėlis. Kai kada seka ne vienas, o keli šešėliai. Nuo ko priklauso šešėlio dydis?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai nustatyti šešėlio susidarymo sąlygas.
Veiklos priemonės Geometrinės optikos rinkinys*: taisyklingos formos neskaidrus kūnas, žibintuvėlis*, spalvoti filtrai*, matavimo juosta, balti popieriaus lapai (po 3 kiekvienai porai), stovas su laikikliais*.