Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

78. Laidininkų jungimo tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasė, gamta ir žmogus. 7–8 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.5. Apibūdinti ir tirti paprasčiausias elektros grandines (5–6 kl.). 9.5. Žinias apie elektros krūvių sąveiką taikyti nagrinėjant paprasčiausias elektros grandines (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.1. <…> Atpažįsta tikrovės elektrinius reiškinius artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Sunku įsivaizduoti šiandieninę buitį be elektrinių prietaisų, šviestuvų, kompiuterių, telefonų. Visuose elektriniuose įrenginiuose yra elektros grandinės, kuriuose laidininkai tarpusavyje sujungti laidais. Kaip galima sujungti lemputes elektros grandinėje, kad jos šviestų ryškiau?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai jungti elektros grandines, braižyti jų schemas, nuosekliai ir lygiagrečiai jungti elementus grandinėje.
Veiklos priemonės Mokomasis elektronikos rinkinys*: lemputė L1* ir L2, jungikliai S1*, srovės šaltinis B1*, penkios jungtys -2*, viena jungtis -3*, viena jungtis -4*, elektros variklis M1*.