Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

10. Mikroskopas – prietaisas, leidžiantis pamatyti ląstelę

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė 60–90 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 5.3. Remiantis pavyzdžiais, paaiškinti, kaip pritaikius mokslo atradimus galima pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas ir sveikatą.
5.6. Suvokti ir paaiškinti gyvų organizmų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę. Atrasti ir iliustruoti pavyzdžiais, kaip augalai ir gyvūnai savo sandara yra prisitaikę prie gyvenimo sąlygų.
5.7. Iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais Lietuvos ir pasaulio gamtos įvairovę.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 1.1. Atpažįsta ar formuluoja klausimus, į kuriuos galima atsakyti atliekant nesudėtingus tyrimus; kelia tyrimo tikslą, pasirenka priemones ir prietaisus, numato eigą, nurodo <...> prietaisų rodmenis, apibendrina rezultatus, daro išvadas, numato, ką toliau būtų galima tyrinėti. Paaiškina, kodėl tyrimą reikia atlikti tiksliai ir saugiai.
2.3.1. Atpažįsta augalų ir gyvūnų prisitaikymo prie aplinkos išorinius požymius ir paaiškina, kaip šie požymiai padeda jiems išgyventi.
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Supažindinti su mikroskopu – prietaisu, leidžiančiu tiriamą objektą padidinti daug kartų.
2. Išmokyti pasigaminti mikropreparatą ir tiriant mikroskopu padėti suprasti, kad organizmai sudaryti iš ląstelių.
Veiklos priemonės 1. Mokyklinis (šviesinis) mikroskopas*
2. Objektiniai stikliukai*
3. Dengiamieji stikliukai*
4. Preparavimo rinkinys* (pincetas, adatos)
5. Žema stiklinė, 50 ml*
6. Žema stiklinė, 100 ml*
7. Pastero pipetė, 3 ml*
8. Stiklinė Petri lėkštelė*
Medžiagos: vanduo, kiminas, minkšto audinio skiautė, servetėlė optikai valyti, vatos diskeliai.