Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

11. B. Veiklos tema Orientavimasis aplinkoje pagal kompasą ir gamtos orientyrus. B dalis

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 3.2. Nustatyti šiaurės, pietų, rytų ir vakarų kryptis. Orientuotis pagal Saulę, kitus gamtos objektus, kompasą.
5.6. Suvokti ir paaiškinti gyvų organizmų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę. Atrasti ir iliustruoti pavyzdžiais, kaip <...> gyvūnai <...> prisitaikę prie gyvenimo sąlygų.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 2.3.1. Atpažįsta augalų ir gyvūnų prisitaikymo prie aplinkos išorinius požymius ir paaiškina, kaip šie požymiai padeda jiems išgyventi. Pateikia bendruomeninių gyvūnų pavyzdžių, paaiškina, kodėl gyvenant bendruomenėmis gyvūnams lengviau išlikti.
4.2.1. <...> Pagal geografinio objekto padėtį nustato pasaulio šalių kryptis. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Išmokyti mokinius naudotis kompasu ir nustatyti pasaulio kryptis.
2. Supažindinti mokinius su artimojoje aplinkoje esančiu gamtos orientyru – skruzdėlynu – ir jo gyventojais.
3. Mokyti mokinius gamtoje ieškoti priežasties ir pasekmės ryšių, daryti išvadas.
Veiklos priemonės 1. Kompasas*
2. Lupa*
3. Petri lėkštelė*
4. Matavimo juosta* arba ruletė*
5. Chronometras*
6. Siūlas
7. Kreida
8. Vanduo