Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

18. Pelėsio augimo tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 2 savaites.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 5.2. Formuluoti išvadas, perteikti jas kitiems, palyginti savo ir draugų gautus stebėjimų ir bandymų rezultatus. Grupuoti objektus, išskirti jų skirtumus ir panašumus.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 1.1. Atpažįsta ar formuluoja klausimus, į kuriuos galima atsakyti atliekant nesudėtingus tyrimus; kelia tyrimo tikslą, pasirenka priemones ir prietaisus, numato eigą, nurodo ar palygina priemonių ir prietaisų rodmenis, apibendrina rezultatus, daro išvadas, numato, ką toliau būtų galima tyrinėti. <...>
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Padėti suprasti, kokių sąlygų reikia duonos pelėsiui augti.
2. Išmokyti atlikti ilgalaikį tyrimą, fiksuoti pokyčius, apibendrinti rezultatus ir daryti išvadą.
Veiklos priemonės 1. Petri lėkštelė*, 3 vnt.
2. Pastero pipetė*
3. Žema stiklinė*, 50 ml
4. Lupa*
5. Rankinis skaitmeninis mikroskopas*
6. Termometras (oro temperatūrai matuoti)*
7. Liniuotė
8. Kompiuteris
Medžiagos: 3 juodos duonos riekės, vanduo.