Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

19. Medžiagų savybių tyrimas A dalis. Medžiagų savybių kitimas jas deginant

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 1–2 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.6. Paaiškinti, kuo skiriasi viena nuo kitos kasdienėje aplinkoje esančios medžiagos. Grupuoti įvairias medžiagas, išskiriant svarbiausius medžiagų požymius.
6.7. Nurodyti, kad, dirbant su medžiagomis, gali keistis jų savybės.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.2. <...> Pateikia medžiagų, kurios <...> dega ar nedega, pavyzdžių <...>. Nurodo grįžtamus ir negrįžtamus kasdieniame gyvenime naudojamų medžiagų pasikeitimus. Nurodo, kad degimui reikalingas oras; paaiškina, kaip tuo pasinaudojant galima užgesinti degančius daiktus.
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Padėti mokiniams pažinti medžiagų savybes jas deginant.
2. Padėti išsiaiškinti, kad, deginant vienas medžiagas, susidaro kitos medžiagos.
3. Ugdyti supratimą, kad medžiagų virsmas jas deginant yra negrįžtamas.
Veiklos priemonės 1. Padėklas*
2. Kaitinimo priemonių rinkinys*
3. Folija
4. Degtukai
5. Šaukštelis
Medžiagos: popierius, kokteilių šiaudelis, trintukas, vilnonis siūlas, smėlis.