Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

26. Trinties jėgos tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.2. Apibūdinti inercijos reiškinį, slydimą.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.3.1. Atpažįsta jėgas, kurios veikia kūnų judėjimą arba pakeičia jų formą. Palygina didesnių ir mažesnių jėgų poveikį kūnams <...>. Kūnų judėjimą iš inercijos susieja su saugiu eismu. <...>.
Mokytojo veiklos siekiniai Padėti mokiniams suprasti, kad tarp paviršiaus ir kūno, kuriuo jis juda, atsiranda trinties jėga.
Padėti mokiniams išsiaiškinti, kad kūno judėjimui turi įtakos paviršius, kuriuo jis juda.
Sieti trinties jėgą su saugiu eismu, gyvenimiškomis situacijomis.
Veiklos priemonės Dinamometras 5N*
Svareliai 50 g*
Nuožulnioji plokštuma*
Tašelis*
Knyga
Teniso kamuoliukas
Panašios masės ir dydžio daiktai, arba kūnai, pagaminti iš plastiko, gumos, medienos, metalo, popierinė dėžutė.