Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

4. Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su vynuogine sraige

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė (galima pritaikyti ir 1–2 klasei), pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Ne mažiau nei 45 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 5.4. Gebėti sugrupuoti pateiktus <...> objektus į gyvus ir negyvus. <...> Savais žodžiais paaiškinti, kas yra gyvybė.
5.5. Tyrinėti ir apibūdinti gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos, besikeičiančių metų laikų ir pan.
5.6. Suvokti ir paaiškinti gyvų organizmų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę. Atrasti ir iliustruoti pavyzdžiais, kaip augalai ir gyvūnai savo sandara yra prisitaikę prie gyvenimo sąlygų.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 2.3.1. Atpažįsta augalų ir gyvūnų prisitaikymo prie aplinkos išorinius požymius ir paaiškina, kaip šie požymiai padeda jiems išgyventi. Pateikia bendruomeninių gyvūnų pavyzdžių, paaiškina, kodėl gyvenant bendruomenėmis gyvūnams lengviau išlikti.
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Supažindinti mokinius su artimoje aplinkoje gyvenančiais bestuburiais – vynuoginėmis sraigėmis: kūno sandara, gyvenimo būdu.
2. Aptariant nagrinėjamų gyvūnų gamtinę ir praktinę reikšmę, ugdyti mokinių supratimą, kad gamtoje visi organizmai susiję ir yra naudingi.
3. Išmokyti mokinius naudotis masės ir ilgio matavimo priemonėmis ir taikyti reikiamus matavimo vienetus.
Veiklos priemonės 1. Lupa*
2. Gamtos tyrinėjimų rinkinys*
3. Chronometras*
4. Liniuotė arba matavimo juosta*
5. Elektroninės virtuvinės svarstyklės
6. Vienkartinė lėkštė
7. Vienkartinės pirštinės (nebūtinai)