Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

5. Kietų medžiagų atskyrimas iš tirpalo garinant

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 45 min..
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 6.6. Tirti ir grupuoti kasdienėje aplinkoje esančias medžiagas pagal jų savybes.
6.8. <...> Paaiškinti, kaip ir kodėl keičiasi medžiagų savybės.
6.9. Pateikiant pavyzdžių paaiškinti skirtumus tarp grįžtamųjų ir negrįžtamųjų medžiagų kitimų.
Mokinių pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 3.1.1. Atpažįsta, palygina ir grupuoja medžiagas pagal jų fizines savybes, skiria medžiagų būsenas.
3.1.2. Atpažįsta buityje sutinkamus medžiagų mišinių pavyzdžius ir paaiškina, kaip gali būti atskirtos sumaišytos medžiagos. Pateikia medžiagų, kurios tirpsta ar netirpsta, <...> pavyzdžių.
Mokytojo veiklos siekiniai Išmokyti garinant iš tirpalo atskirti kietąsias medžiagas.
Veiklos priemonės 1. Žema stiklinė*, 100 ml, 1 vnt.
2. Garinimo lėkštelė*, 2 vnt.
3. Spiritinė lemputė*, 2 vnt.
4. Trikojis*, 2 vnt.
5. Tinklelis*, 2 vnt.
6. Padėklas*, 1vnt.
7. Maišymo lazdelė*, 1 vnt.
8. Degtukai
9. Šaukštas, 1 vnt.
Medžiagos: vanduo (40 ml), smulki valgomoji druska (5 g).