Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

7. Gėlavandenio telkinio siūlinių dumblių įvairovės tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, biologija
Numatoma veiklos trukmė Apie 45 min. (jeigu tyrimui pasiruošiama iš anksto).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 3.4. Naudojantis atpažinimo raktais nustatyti gyvūno ar augalo rūšį, pačiam sudaryti tokį raktą. Pateikti argumentų, kodėl svarbu išsaugoti įvairias organizmų rūšis. 4.3. <...> Tyrinėti aplinkos būklę, prisidėti prie jos išsaugojimo.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.2. <...> Moka atpažinti gyvybingas ir pažeistas natūralias gėlojo vandens ekosistemas, modeliuoja paprastas ekosistemas ir tiria įvairių veiksnių raišką jose. 8.3.1.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara ir mitybos pobūdžiu; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Šalia miestelio esančiame X ežere visi vasarą mėgsta maudytis. Tačiau į ežerą dėl žmonių neatsakingos veiklos patenka įvairių teršalų. Telkinių taršą gali „parodyti“ siūliniai vandens dumbliai. Kaip galima panaudoti siūlinius dumblius įvertinant telkinio vandens kokybę?
Mokytojo veiklos siekiniai Išmokyti naudojantis organizmų atpažinimo raktu identifikuoti dažniausiai tvenkiniuose išplitusius siūlinius dumblius. Formuoti sampratą apie siūlinių dumblių gausumo sąsajas su telkinio vandens kokybe ir ugdyti gebėjimą prognozuoti ekosistemos kaitą.
Veiklos priemonės Lupos*, mikroskopai (rankinis skaitmeninis, šviesinis)*, Petri lėkštelės*, objektiniai ir dengiamieji stikleliai*, preparavimo rinkinys*, cheminės stiklinės ar kolbos* su siūliniais dumbliais iš tvenkinio arba akvariumo, popierinės servetėlės, skaidri lipni plėvelė.